Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

 Hakan Dinçer

Leyla Çakıcı

Deniz Gümüştaş

Burcu Çobanoğlu

Günseli Çoban

Hande Öztürk

Nuray Çevik

Senem Aksoy

Gülen Turan

Süleyman Erçin

Günay Coşar


Geçmişte
hizmet
verenler
Veteriner
hekimlerimiz

 

 

 

Veteriner teknisyenlerimiz


Cihat Keskin

Fırat Alkan
 
İdari personelimiz

 
Tuncay Kuzucu

 

Bakım personelimiz

Alaattin KUŞÇU, Aydın YILDIZ, Aydın GÖKDAĞ, Emrah ÖZEN, Feridun DEMİROĞLU, İrfan ÖZKAYA, Kasım SOYLU,
Lütfü ÖZEN, Metin ÇETİNKAYA, Muhsin USLU, Murat TÜRK, Nural ÖZEN, Ünal, KARAPINAR, Yaşar BÜYÜKBAŞ

 


Destek personelimiz


 
 

Neşet Ergenç

 

Yemek toplama personelimiz


  Ali Çiftçi

 
Mustafa Yılmaz

Memet Erdem

 

Köpek yakalama personelimiz


Vet. Tekn. Adem MERMER

Ertan Günay

 

 

Ramazan Demir

Kerem Vural

 

A c i l   i h t i y a ç l a r :   G a z e t e  -  y a ş    k e d i    v e    k ö p e k    m a m a s ı         D a i m i   İ h t i y a ç l a r :     K u r u     v e    y a ş    m a m a  -  K a l ı n    t a s m a    v e    k u l ü b e    i ç i n    Z i n c i r

 

Başa
dön
 
T.C. Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi, bir yerel yönetim - sivil toplum işbirliği projesidir.
© 2008 - Kadıköy Hayvan Dostları Platformu
 

Ana
sayfa