Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Veteriner hekimlerimiz

Bakımevi sorumlu veteriner hekimi:
Murat Çırak

Deniz Gümüştaş
Eda Fettahoğlu Dilek
Leyla Çakıcı

Geçmişte hizmet verenler :
Burcu Çobanoğlu
Günseli Çoban
Hande Öztürk
Nuray Çevik
Senem Aksoy
Gülen Turan
Süleyman Erçin
Günay Coşar
Hakan Dinçer 

Veteriner teknisyenlerimiz


Cihat Keskin

Fırat Alkan
 
İdari personelimiz

 
Tuncay Kuzucu

 

Bakım personelimiz

Alaattin KUŞÇU, Aydın YILDIZ, Aydın GÖKDAĞ, Emrah ÖZEN, Feridun DEMİROĞLU, İrfan ÖZKAYA, Kasım SOYLU,
Lütfü ÖZEN, Metin ÇETİNKAYA, Muhsin USLU, Murat TÜRK, Nural ÖZEN, Ünal, KARAPINAR, Yaşar BÜYÜKBAŞ

 

 

 

Köpek yakalama personelimiz


Vet. Tekn. Adem MERMER

Ertan Günay

 

 

Ramazan Demir

Kerem Vural

 

 

A c i l   i h t i y a ç l a r :   G a z e t e  -  y a ş    k e d i    v e    k ö p e k    m a m a s ı         D a i m i   İ h t i y a ç l a r :     K u r u     v e    y a ş    m a m a  -  K a l ı n    t a s m a    v e    k u l ü b e    i ç i n    Z i n c i r

 

Başa
dön
 
T.C. Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi, bir yerel yönetim - sivil toplum işbirliği projesidir.
© 2008 - Kadıköy Hayvan Dostları Platformu
 

Ana
sayfa