Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Veteriner hekimlerimiz

Bakımevi sorumlu veteriner hekimi:
Murat Çırak

Deniz Gümüştaş
Hakan Dinçer
Günseli Çoban
Leyla Çakıcı

Geçmişte hizmet verenler :
Burcu Çobanoğlu
Eda Fettahoğlu Dilek
Hande Öztürk
Nuray Çevik
Senem Aksoy
Gülen Turan
Süleyman Erçin
Günay Coşar 

Veteriner teknisyenlerimiz


 


Cihat KESKİN

 Adem MERMER
 


Melike ERCİŞ
 


Fırat Alkan
 
 
İdari personelimiz

 
Tuncay Kuzucu

 

Bakım personelimiz

Alaattin KUŞÇU, Aydın YILDIZ, Aydın GÖKDAĞ, Emrah ÖZEN, Feridun DEMİROĞLU, İrfan ÖZKAYA, Kasım SOYLU,
Lütfü ÖZEN, Metin ÇETİNKAYA, Muhsin USLU, Murat TÜRK, Nural ÖZEN, Ünal, KARAPINAR, Yaşar BÜYÜKBAŞ

 

 

 

Köpek yakalama personelimiz


Kerem Vural

Ertan Günay
A c i l   i h t i y a ç l a r :   G a z e t e  -  y a ş    k e d i    v e    k ö p e k    m a m a s ı         D a i m i   İ h t i y a ç l a r :     K u r u     v e    y a ş    m a m a  -  K a l ı n    t a s m a    v e    k u l ü b e    i ç i n    Z i n c i r

 

Başa
dön
 
T.C. Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi, bir yerel yönetim - sivil toplum işbirliği projesidir.
© 2008 - Kadıköy Hayvan Dostları Platformu
 

Ana
sayfa